Koulutuksen sisältö

Somatic Experiencing Professional Training -koulutus kestää kolme vuotta. Jokaisena koulutusvuonna on kaksi 6 päivän moduulia, jotka tarjoavat yhteensä 72 lähiopetustuntia vuodessa.

1. vuosi (Beginner)

Ensimmäisen koulutusvuoden tavoitteena on omaksua perustietoja ja -taitoja Somatic Experiencing biofysiologisesta lähestymistavasta traumojen eheyttämiseen:

 • Traumaattisen stressin fysiologia ja sen vaikutus autonomiseen hermostoon (ANS) 
 • Tuntemuksien jäljittäminen kehossa päästäksemme käsiksi ANS-reaktioihin 
 • Uhkareaktioden neurofysiologia: puolustava orientaatio/suuntautuminen, taistelu/pako/jäätyminen, deaktivointi ja loppuun saattaminen sekä tutkiva orientaatio 
 • Uhka-vaste-syklin ja epätäydellisten selviytymisreaktioiden loppuun saattaminen 
 • "Titraaminen" trauman uudelleenneuvotteluprosessissa varmistaakseemme kokemuksen terveen integraation 
 • Johdanto Porgesin ANS-toimintojen polyvagaaliteoriaan 
 • SE:n "SIBAM"-malli (SIBAM, sensation, image, behaviour, affect, meaning = tuntemus, kuva, käyttäytyminen, tunne, merkitys) 
 • Kytkentädynamiikat – SIBAM:n elementtien yli- ja aliassosiaatio 
 • Itsesäätely – traumareaktioden tunnistaminen, normalisointi ja vakauttaminen 
 • Asiakkaiden tukeminen terveiden rajojen palauttamisessa ja ylläpitämisessä 
 • SE:n integrointi omaan ammatilliseen käytäntöön 
 • Johdanto kosketuksen käyttöön SE:n yhteydessä

2. vuosi (Intermediate)

Toisena koulutusvuotena keskitytään SE-mallin traumakategorioihin ja opitaan näiden jokaisen kategorian ensisijaiset piirteet ja tunnusmerkit, kuten myös erityiset lähestymistavat ja interventiot, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn:

 • Hyökkäys, jota ei pääse karkuun: yksittäiset hyökkäykset (ryöstö, eläimen hyökkäys) sekä pitkäaikaiset traumat (kiusaaminen; rotuun, uskontoon, sukupuoleen, kehotyyppiin, henkisiin tai fyysisiiin kykyihin tai seksuaaliseen orientaatioon liittyvä sorto tai alistaminen) 
 • Yleinen korkean intensiteetin aktivaatio - työskentely äärimmäisten emotionaalisten ja fysiologisten tilojen kanssa 
 • Ennen ja heti syntymän jälkeen tapahtuneet traumat 
 • Moottoriajoneuvo-onnettomuudet 
 • Seksuaaliset traumat 
 • Putoamiset 
 • Ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit 
 • Sota, kauhu 
 • Lääketieteelliset traumat (nukutus, leikkaukseen valmistautuminen)
 • Monimutkainen/kehityksellinen/emotionaalinen trauma 
 • Sosiaalinen ja sukupolvien välinen trauma

3. vuosi (Advanced)

Kolmantena koulutusvuotena integroidaan ja syvennetään teorian ja käytännön ymmärrystä SE:stä ja kehitetään omaa kykyä olla resonanssissa asiakkaan kanssa. Lisäksi perehdytään työskentelyyn monimutkaisten traumojen sekä oireyhtymien kanssa (IBS, fibromyalgia, krooninen väsymysoireyhtymä, jne.). Viimeinen opintomoduuli on omistettu kosketuksen käyttöön SE sessioissa.

 • Koherenssin käsite SE:ssä työskenneltäessä kompleksisten traumojen kanssa. 
 • Opitaan tukemaan asiakkaan kokemusta ja koherenssia kosketuksen avulla 
 • SE:n ymmärrys oireyhtymistä liittyen autonomisen hermojärjestelmän säätelykyvyn puutetteeseen 
 • Polyvagaaliteorian syvempi ymmärrys liittyen oireyhtymien kanssa työskentelyyn 
 • SE taitojen hienosäätö (titraus ja pendulaatio) työskenneltäessä erityisherkkien ja oireyhtymäasiakkaiden kanssa 
 • SE-malli silmien kanssa työskentelyyn 
 • SE:n kosketukseen perustuvat taidot, kun työskennellään eri traumakategorioiden kanssa 
 • Ymmärrys siitä miten SE käyttää niveliä, kehon välikalvoja ja sisäelimiä päästäkseen käsiksi autonomisen hermojärjestelmän reaktioihin ja tukeakseen epätäydellisten selviytymisimpulssien loppuun saattamista.