SEP sertifikaattivaatimukset

Somatic Experiencing® Practitioner (SEP) -sertifikaatin saamiseksi vaaditaan täyden Somatic Experiencing Professional Training -koulutuksen sekä alla mainittujen vaatimusten suorittaminen. Vain SEP-sertifikaatin saaneet henkilöt voivat sanoa harjoittavansa Somatic Experiencing® -toimintaa.

Koulutukseen osallistujat, jotka eivät täytä alla luoteltuja vaatimuksia ovat "SE-opiskelijoita".

Koulutukseen osallistuminen

Koulutus on kolmivuotinen ja sisältää kaksi 6-päiväistä lähiopetusmoduulia per vuosi eli yhteensä 36 lähiopetuspäivää koko koulutuksen aikana. Jos jokin osa moduulista jää opiskelijalta väliin, menetettyä aikaa on jossain määrin mahdollista kompensoida katsomalla läpi kurssin nauhoite ja suorittamalla yksi ylimääräinen työnohjaustunti jokaista poissaolopäivää kohti (ks. alla).

Henkilökohtaiset terapiaistunnot ja työnohjaukset

Opiskelijan on otettava tietty määrä henkilökohtaisia SE terapiaistuntoja ("SE sessions") ja työnohjauksia ("SE supervisions") koulutuksen aikana hyväksytyiltä palveluntarjoajilta ("approved SE session providers" ja "approved SE supervisors"). Opiskelijat saavat listan mahdollisita palveluntarjoajista koulutuksen alussa. Opiskelijalla on vuosi aikaa viimeisen opintomoduulin jälkeen suorittaa tarvittavat terapiaistunnot ja työnohjaukset.

Henkilökohtaiset terapiaistunnot 

Opiskelijan on otettava vähintään 15 tuntia SE terapiaistuntoja hyväksytyiltä palveluntarjoajilta ("approved SE session providers"). Vaaditut istunnot on suositeltavaa jakaa mahdollisimman tasaisesti kolmelle vuodelle eli noin viisi istuntoa per vuosi. 

Työnohjaukset

 Opiskelijan on otettava vähintään 18 tuntia työnohjausta, laskettuna yksilötyönohjauksina. Osan näistä voi suorittaa ryhmatyönohjauksina, jolloin 3 tuntia ryhmässä vastaa 1 tuntia yksilötyönohjausta. 

Työnohjauksista:

  • vähintään neljän on oltava yksilötyöohjauksia.
  • vähintään kuuden on oltava SE kouluttajan pitämiä työnohjauksia 

Työnohjaukset suositellaan käytäväksi opintojen aikana seuraavasti: 4 ensimmäisenä vuonna, 6 toisena vuonna ja 8 viimeisenä vuonna.